Turismo arduratsua

#Beresponsible

"Turista arduratsuaren gida" aholku-gida praktikoa da, eta lagungarria egingo zaizu bidaia aberasgarri eta jasangarriez gozatzeko.

Deskargatu Turista Arduratsuaren gida

Garapen Jasangarrirako 2030 Agendan ezarritako 17 helburuetan, Turismorako Munduko Kode Etikoan (Turismoaren Mundu Erakundea) eta Turismo Jasangarriaren Mundu Gutunean (ST+20) oinarritzen dira aurkezten dizkizugun aholkuak.

Facebook logoa
Twitter logoa
Youtube Logoa
Instagram logoa

01

Zure eskubideak ezagutu

Zerbitzu eta produktu turistikoen erabiltzaileen eskubideak xedatzen ditu EUSKADIn indarrean dagoen Turismoaren Legeak. Eskubide horien artean hauek nabarmentzen dira:

  1. Eskaintzen zaizkien produktu eta zerbitzuen ezaugarri eta prezioei buruzko informazio osoa eta benetakoa jasotzea aldez aurretik
  2. Iragarritako eta eskainitako ezaugarriekin bat etortzea jasotako ondasuna edo zerbitzua.
  3. Produktu edo zerbitzu turistikoagatik ordaindutako prezioa adierazten duen faktura edo ordainagiria jasotzea.
  4. Tratu egokia jasotzea, eta jendearentzat irekita dauden establezimendu guztietan sartzeko aukera izatea.
  5. Kexak, erreklamazioak eta salaketak egin ahal izatea, eta erreklamazio-orria doan jasotzea.
San juan de Gaztelugatxe
Getaria

02

Sustatu tokiko garapena

Ahal dela, kontsumitu tokiko produktuak. Bertako gastronomiaz, kulturaz eta artisautzaz gozatzeaz gain, ingurua babestu eta garapen jasangarriaren alde egingo duzu eta kalitateko enplegua sortzen lagunduko. Kontratatu EUSKADIko baliabide turistikoak ondo ezagutzen dituzten tokiko gidariak. Errespetatu merkatari eta artisauen bizimodua, eta ordain iezaiezu bidezko prezioa jaso dituzun produktu eta zerbitzuengatik. Ez erosi produktu eta artikulu faltsuturik, ezta nazioko zein nazioarteko araudiek debekatzen dituztenik ere.

Getaria

03

Langileei egoki tratatzea sustatu

Tratatu errespetuz bisitaldian zerbitzuak ematen dizkizuten pertsona guztiak. Eta, gogoratu, kexak edo erreklamazioak egiteko eskubidea erabil dezakezu zerbitzuren batek ez baditu betetzen zure igurikimenak.

Bilboko hotel bat
Bilboko ikuspegi orokorra

04

Errespetatu aniztasuna

Lagundu genero, jatorri, erlijio, sexu-orientazio, egoera ekonomiko edo bestelako arrazoirengatik pertsonen integrazioa mugatzen duten hesiak kentzen; ekidin hizkuntza sexista eta adierazpen iraingarriak. Bermatu irisgarritasun eta komunikaziobeharrak dituzten pertsonen aukera berdintasuna eta erraz iezaiezu sarbidea; errespetatu pertsona horientzako guneak edo zerbitzuak.

Bilboko ikuspegi orokorra

05

Gozatu tokiko kulturaz

Nortasun handiko hiri, herri, kale eta plazak biltzen ditu EUSKADIk. Gure kulturaren adierazgarri dira tokiko jaiak, musika, pintura, arkitektura eta folklorea, besteren artean.

Euskal kultura eta ohiturak
Laguardiako eliza

06

Lagundu ondarea kontserbatzen

Lagundu erakargarritasun turistikoak kontserbatzen, eta errespetatu haiek babestu eta kontserbatzeko diseinatu diren arauak eta sarbideak. Zaindu ondarearen balio unibertsalak eta saihestu ondarearen biziraupena arriskuan jar dezaketen eragin negatiboak.

Laguardiako eliza

07

Lagundu ingurumena zaintzen

Murriztu ingurumeninpaktua eta zaindu naturaren baliabideak, batez ere basoak eta hezeguneak. Errespetatu basoko bizitza eta bertako habitat naturala. Murriztu ur, energía etaontzien kontsumoa eta kudeatu hondakinak modu arduratsuan, zaborrik utzi gabe eta bilketa selektiborako edukiontziak erabilita. Ez sartu espezie inbaditzailerik eta ez hartu babestutako flora eta fauna, ezta espezie horietatik eratorritako produkturik ere. Ez atera materialik interesekoak diren eraketa geologikoetatik.

Bide berdeak
Artzain batekin hamaiketakoa hartzen

08

Aukeratu produktu eta zerbitzu jasangarriak

Aukeratu jasangarritasunaren alde lan egiten duten ostatu, jatetxe eta turismo-enpresak, birziklatzeko eta ura zein energia aurrezteko aukerak kontuan hartzen dituztenak eta tokiko komunitatea, ondare naturala eta kulturala errespetatzen dituztenak; baloratu positiboki Kontsumoko Sistema Arbitralari atxikita daudenak.

Artzain batekin hamaiketakoa hartzen

09

Erabili garraio jasangarria

Ahal dela, erabili garraio publikoa joanetorrietarako (autobusa, trena, tranbia, etab.) Horrela, isuriak murrizten eta hiriak kolapsatzea ekiditen lagunduko duzu, eta, gainera, denbora eta dirua aurreztuko dituzu. Egin joan-etorriak oinez edo alokatu bizikletak, esperientzia modu osasungarrian bizi dezazun.

Bizikleta eta garraio publikoa
Salburuako hezegunea

10

Izan zaitez turista arduratsua

Errespetuz tratatu jendea, haien duintasuna gordez, berdinetik berdinera. Eman bisitatzen dituzun baliabide turistikoen edertasunaren eta ezaugarri interesgarrien berri. Horrela, EUSKADIko garapen turistikoa ez ezik, tokiko ekonomia eta kultura ere sustatzen baitira. Baliabide naturalak, kulturalak eta ondarea mugatuak dira; beraz, babestu eta zaindu behar ditugu, EUSKADIko Turismoa jasangarria izan dadin.

Salburuako hezegunea
Turismoaren Kode Etikoaren Logoa

Turismoaren Kode Etikoa

Turismoaren Kode Etikoak ekintza eta konpromisuen katalogo bat eransten du eta bere helburua turismo-eragile guztiek euren egunerokotasunean ardura sozialak eta ingurumen-jasangarritasuna eta baita ekonomikoa ere barneratzea da. Horretarako Turismoaren Munduko Erakundeak garatutako munduko kode etikoaren printzipioak onartu ditu, baita Nazio Batuetako 2030 Ajendaren Garapen Jasangarriaren helburuak ere. Euskadiko Turismoaren Kode Etikoaren garapenean euskal berezitasunak eta gure kulturaren ezaugarri propioak erantsi dira.

Euskadiko Turismoaren Kode Etikoa jaitsi (PDF - 2 MB)